Anbefalinger som foredragsholder

“Kasper Støvring praktiserer klar og tydeligt tale og både i indhold og form. Støvring formår altid at holde tilhørerne fanget og der er altid gods i det, han har at sige. Og så formår Støvring altid på fornem vis at forene det humanistiske med et varmt samfundsengagement.”

Henrik Gade Jensen

Sognepræst i Dannemare Sogn, tidligere projektleder

 

“Forfatter, debattør og universitetetsmand Kasper Støvring har flere gange holdt foredrag på Rønshoved Højskole ved Flensborg Fjord. Støvrings foredrag er indsigtsfulde og dybe, men samtidig motiverende for vores elever og kursister. Støvring magter således at forene et kompliceret stof med en let tilgængelighed. Det er der meget få, der evner på en så flot og indlevende måde som Kasper Støvring. Når man læser Støvring, så møder vi samme udtryksmåde, som kommer til syne ved hans foredrag, nemlig enkelthed, dybde og engagement. Vi kan derfor glæde os over, at vi i Danmark har fået en ny generation af akademikere, som kan formidle kompliceret stof til forståeligt dansk, uden at det går ud over indholdet.”

Højskoleforstander Thue Kjærhus

Rønshoved Højskole ved Flensborg Fjord

 

“Som underviser på universitetsniveau er Kasper Støvring fremragende. Hans planlægning af undervisningen inddrager didaktiske overvejelser, og stoffet arrangeres relevant til den valgte undervisningsform, hvad enten den er forelæsning, øvelse eller gruppearbejde. Selve undervisningen er funderet på en stor kommunikativ kontakt med de studerende jævnsides med anvendelsen af såvel power points og tavle.”

Professor Bo Hakon Jørgensen og gymnasielektor Peter A.P. Wetche