Kasper Støvrings publikationer

 

Kasper Støvrings publikationer

 

Bøger:

 

 1. Blivende værdier. Konservativ kulturkritik og kulturkamp, Lindhardt og Ringhof, Kbh. 2004.
 2. Det etiske kunstværk. Villy Sørensens poetik og litterære kritik, Gyldendal og Syddansk Universitetsforlag, Kbh. 2006.
 3. Træk af den kulturkonservative tænkning. Med stadigt hensyn til Villy Sørensens essayistik, Ph.d.-afhandling, Kbh. 2008.
 4. Den borgerlige orden. Tanker om borgerlighed og kultur (redigeret sammen med Morten Ebbe Juul Nielsen), Gyldendal, Kbh. 2008.
 5. Sammenhængskraft, Gyldendal, Kbh. 2010.
 6. Villy Sørensen og kulturkonservatismen, Informations Forlag, Kbh. 2011.
 7. Historiens genkomst i en mangfoldig verden, People’s Press (antaget).
 8. Fortællingen om fredens Europa, Munch & Lorentzen, Aarhus 2014.
 9. Mytisk modernisme. Et tema i litteraturen omkring midten af det tyvende århundrede (under udarbejdelse).

 

Antologiartikler:

 

 1. “Det naturlige værdigrundlag. Moral- og kulturkritik i Uden mål – og med” i: Både frem og tilbage. Portræt af Villy Sørensens forfatterskab (redigeret af Marianne Barlyng og Jørgen Bonde Jensen), Forlaget Spring, Hellerup 2002.
 2. “Et sjælenes frostklima. Aspekter af konservativ æstetik” i: Forandre for at bevare? Tanker om konservatisme (redigeret af Anders Ehlers Dam), Gyldendal, Kbh. 2003.
 3. “Åbenhedsprofeterne” i: Den konservative årstid (redigeret af Brian Mikkelsen), Hovedland, Kbh. 2004.
 4. “Kulturkamp som anerkendelseskamp. Det kulturkonservative opgør” i: Kunstkritik og kulturkamp (redigeret af Karen Klitgaard Povlsen og Anne Scott Sørensen), Klim, Århus 2005.
 5. “Radikalisme og konservatisme. Villy Sørensen og modernismekonstruktionen” i: Modernismen til debat (redigeret af Anne Borup, Morten Lassen og Jon Helt Haarder), Gyldendal og Syddansk Universitetsforlag, Odense 2005.
 6. “Radikalkonservativ kulturkritik – Doktor Faustus” i: Thomas Mann i syv sind (redigeret afDavid Bugge og Ole Morsing), Anis, Frederiksberg 2007.
 7. “Universalismens afslutning? Om kultur og konflikt” i: Jorden tro (redigeret af Morten Uhrskov Jensen), Lysias, Odense 2007.
 8. “Svar på spørgsmålet: Hvad er sammenhængskraft” i: Den borgerlige orden. Tanker om borgerlighed og kultur (redigeret af Morten E.J. Nielsen og Kasper Støvring), Gyldendal, Kbh. 2008
 9. “Roger Scruton – et forsvar for nationen” i 11 konservative tænkere (redigeret af Rasmus Fonnesbæk Andersen og Henrik Gade Jensen), Cepos, Kbh. 2010
 10. “Faldet og ’det Uspaltelige’. Villy Sørensen om Kafka og det mytiske” i: Franz Kafka i syv sind (redigeret af David Bugge, Ole Morsing og Søren R. Fauth), Anis, Frederiksberg 2012.
 11. “Vi skal være stolte af vores kultur” i: 89′erne. Politiske visioner fra en borgerlig revolution (redigeret af Nikolaj Gammeltoft og Mikael Jalving), Cepos, Kbh. 2010.
 12. “Kampen mod kulturkampen” i: 89′erne. Politiske visioner fra en borgerlig revolution (redigeret af Nikolaj Gammeltoft og Mikael Jalving), Cepos, Kbh. 2010.
 13. “Efterskrift” til Konrad Lorenz: Det såkaldt onde, Hovedland, Århus 2012.
 14. ”Ilden og rosen. Nogle motiver i kristen lyrik” i: Motstand og tilbedelse (redigeret af Ottar Myrseth), Arken, Oslo 2013
 15. ”Vejen til helvede” i: Opgøret om 30 års udlændingepolitik (redigeret af Eva Agnete Selsing og Kasper Elbjørn), Peter la Cours forlag, Nærum 2013.
 16. “Hvad nu hvis teknikken ikke hjælper, men i stedet binder mennesket i en ny tvang? Natur og teknik” i: Nye spørgsmål til teknikken (redigeret af Kasper Schiølin), Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2013.
 17. “Villy Sørensens brud med kulturradikalismen og velfærdsideologien” i: Kættere, kællinger, kontormænd og andre kunstnere (redigeret af Anne-Marie Mai), Syddansk Universitetsforlag, Odense 2013.
 18. “Den terapeutiske stat. En kritisk kommentar til virkningen af Poul Henningsens kulturradikalisme” i: Poul Henningsen dengang og nu. Lysmageren i et nyt lys (redigeret af Hans Hertel), Gyldendal, Kbh. 2013.
 19. ”Cultural Conservative Traditions in Post War Denmark” i: Reflections on Conservatism (redigeret af Dogancan Özsel), Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2012.

 

Tidsskriftsartikler:

 

 1. “Faldet” i: Fønix nr.1/1999.
 2. “Digter og demokrat. Betragtninger over forfatterens engagement i anledning af Jens Christian Grøndahls essaysamling Night Mail” i: Spring nr.15/1999.
 3. “I lysets hjerte. Tid og tro i T.S. Eliots Four Quartets” i: Transfiguration nr.1/2001.
 4. “Radikalisme og konservatisme. Villy Sørensen og modernismekonstruktionen” (optrykt i Modernismen til debat) i: KRITIK nr.149/2001.
 5. “Kristen modernisme” i: Fønix nr.1/2002.
 6. “Modtagelsen af en nyklassiker. Villy Sørensen og den lammende respekt” i: Spring nr. 20/2003.
 7. “Dansk kulturkonservatisme” i: Politologiske studier nr.3/2003.
 8. “Fra nationalisme til patriotisme” i: Højskolebladet nr. 9/2005.
 9. “Statens enhed. Konservative forsvarere af nationen og nationalstaten” i: KRITIK nr. 176-177/2005.
 10. “Hinsides det politiske. Moralismen i Det Radikale Venstres demokratiforståelse” i: Nomos nr. 2/2005.
 11. “Seismiske varsler. Tyske højreintellektuelle om nationen” i: Internetmagasinet Aufklärung, november 2006.
 12. “Anmeldelse af Svendsen og Svendsen: Social kapital. En introduktion” i: Nomos nr. 1/2007.
 13. “The Turn from Cultural Radicalism to National Conservatism. Cultural Policy in Denmark” i: Telos nr. 148/2009
 14. “Grænser for planlægning. Kritikken af politisk rationalisme” i: KRITIK nr. 188/2008.
 15. “Efter multikulturalismen” i: Ræson nr. 1/2008.
 16. “Institutionskonservatisme. Om det risikable menneske og nødvendigheden af at holde det på plads” i: Årsskriftet Critique nr. 1/2008.
 17. “Det naturlige menneske på godt og ondt. Antropologisk realisme og utopikritik” i: Nomos nr. 2/2008.
 18. “Indlæg om ph.d.-afhandlingen Træk af den kulturkonservative tænkning” i: Aktuel forskning på hjemmesiden www.sdu.dk, februar 2009.
 19. “Villy Sørensen som kulturkonservativ forfatter. Samtale mellem Jon Helt Haarder og Kasper Støvring” i: Nomos nr. 1/2009.
 20. “Den politisk upolitiske litteratur” i: Dansk noter nr. 2/2009.
 21. “Partikularisme. Den konservative kritik af universalisme og forsvar for kulturrelativisme” i: Nomos nr.2/2009.
 22. “Farvel og tak til den kulturradikale kulturpolitik” i: Nordica nr. 26/2009.
 23. “Double Barbarism. Radical Conservatism in Thomas Mann’s Novel Doctor Faustus” i: Modern Literary History (under udarbejdelse).
 24. “Selvbesindelsens kultur” i: Standart nr. 1/2010.
 25. “Den hereticanske kulturkritik” i: Magasinet Humaniora nr. 2/2010.
 26. “Huntington revisited” i: The Salisbury Review (under bedømmelse).
 27. “Folkestyre eller domstolsstyre” i årsskriftet Critique, nr. 1/2011.
 28. “The Conservative Critique of the Enlightenment: The Limits of Social Engineering” i: The European Legacy, Volume 19, issue 3, 2014.
 29. “Kulturkritik på økologisk grundlag. Villy Sørensens naturbegreb” i: Slagmark nr. 59/2010.
 30. “The Cultural Prerequisites of Social Cohesion” i: International Journal of Sociology and Social Policy Vol. 32, Issue 3/4, 2012.
 31. “Når en jurist forsvarer friheden. Nogle tanker om jura og hermeneutik i anledning af Jacob Mchangamas bog Fri os fra friheden” i: Slagmark nummer 68, 2013.
 32. “På kulturens grund. Et relativistisk korrektiv til oplysningens universalisme” i: Slagmark nummer 68, 2013.
 33. ”Ursymbolernes kraft. En læsning af Ole Wivels digt ”Paaske” fra I Fiskens Tegn (1948)” i: Nordica Bind 30, 2013.

 

Desuden langt over 500 formidlingsartikler (anmeldelser, interviews, blogindlæg kommentarer og kronikker) siden 2002. Se databasen www.infomedia.dk

 

Udvalgte formidlingsartikler:

 • “Den borgerlige idékrise” i: Weekendavisen 5/4-2002
 • “De Konservative og konservatismen” i: Berlingske Tidende 28/1-2003
 • “Intet menneskeligt bør være mig fremmed” i: Jyllands-Posten 11/4-2003
 • “Kritik fra højre” i: Information 19/4-2003
 • “Neoliberalismens afmagt” i: Politiken 13/5-2003
 • “De Konservative, staten og liberalismen” i: Kristeligt Dagblad 21/5-2003
 • “Broderskab, frihed og lighed” i: Jyllands-Posten 22/5-2003
 • “Kulturkampen virker” i: Berlingske Tidende 21/7-2003
 • “Danmarks konservative regering” i: Jyllands-Posten 25/7-2003
 • “Oppositionel syre” i: Weekendavisen 8/8-2003
 • “Højrefløjens kamp” i: Kristeligt Dagblad 1/9-2003
 • “Vi må ud af kulturrelativismens blindgyde” i: Berlingske Tidende 16/3-2004
 • “Menneskenatur – det moderne tabu” i: Jyllands-Posten 19/4-2004
 • “Den moderne forblindelse” i: Kristeligt Dagblad 29/4-2004
 • “Venstrefløjens kritiske bevidsthed” i: Jyllands-Posten 13/5-2004
 • “Kampen mod kulturkampen” i: Politiken 27/9-2004
 • “Opsang til ‘Oikofoberne’” i: Jyllands-Posten 12/11-2004
 • “De venstreradikale moralister” i: Jyllands-Posten 26/5-2005
 • “Europas moralske projekt har fået et grundskud” (kommentar) i: Berlingske Tidende 3/6-2005
 • “Grundtvig hører hjemme i den liberale stat” i: Berlingske Tidende 11/6-2005
 • “Saglig kritik af USA udbedes” i: Kristeligt Dagblad 16/7-2005
 • “Fra politik til moral” i: Weekendavisen 16/9-2005
 • “Til forsvar for nationen” i: Kristeligt Dagblad 19/11-2005
 • “Hvem har forstået kulturkampen?” i: Jyllands-Posten 15/12-2005
 • “Fædrelandssange og alt det svineri” i: Information 1/2-2006
 • “Forskelle sætter fjendskab” i: Berlingske Tidende 17/3-2006
 • “Bevar en protestantisk kernekultur” (kommentar) i: Berlingske Tidende 21/5-2006
 • “Hvem har en bedre teori?” (kommentar) i: Information 22/5-2006
 • “Kulturkanon både styrker og skiller” (kommentar) i: Berlingske Tidende 8/6-2006
 • “Staten bør støtte den nationale kultur” i: Jyllands-Posten 19/6-2006
 • “Nyt syn på Sørensen” i: Politiken 21/6-2006
 • “Kulturkampen er en kamp for anerkendelse” i:Kristeligt Dagblad 15/7-2006
 • “Multikulturel verden med nationalt afsæt” i: Berlingske Tidende 15/8-2006
 • “EU mangler kulturel dybde” (kommentar) i: Kristeligt Dagblad 29/9-2006
 • “Demokratiet forudsætter en særlig kultur” i: Kristeligt Dagblad 14/10-2006
 • “Den kulturradikale stat” (kommentar) i: Berlingske Tidende 26/12-2006
 • “Religiøse hensyn virker modsat hensigten” (kommentar) i: Berlingske Tidende 6/3-2007
 • “Tre kapitler af integrationspolitikkens historie” i: Jyllands-Posten 21/3-2007
 • “Konservatisme, neokonservatisme og Irakkrigen” i: Kristeligt Dagblad 18/4-2007
 • “Thomas Mann og den ironiske humanisme” i: Berlingske Tidende 7/7-2007
 • “Sammenhængskraft er kulturelt betinget” i: Jyllands-Posten 16/8-2007
 • “Vi skal være stolte af vores kultur” i: Berlingske Tidende 26/1-2008
 • “Stridsmanden Søren Krarup” i: Jyllands-Posten 28/1-2008
 • “Hva mæ kulturen?” i: Weekendavisen 15/2-2008
 • “Modernitetens selvbesindelse” (kommentar) i: Information 21/2-2008
 • “Mennesket eller jorden?” i: Weekendavisen 17/4-2008
 • “Mennesket har brug for institutioner” i: Berlingske Tidende 29/5-2008
 • “Slut med konservativ ørkenvandring?” i: Politiken 13/9-2008
 • “Borgerlige bør forkaste EU” i: Berlingske Tidende 21/10-2008
 • “Borgerlige bør tage kulturspørgsmål alvorligt” (sammen med Morten E.J. Nielsen) i: Kristeligt Dagblad 8/11-2008
 • “Behov for en ny borgerlig politik” i: Jyllands-Posten 15/4-2009
 • “Forslag til en ny borgerlig politik” i: Berlingske Tidende 10/6-2009
 • “Den molekylære borgerkrig” i: Jyllands-Posten 7/9-2009
 • “Multikulturelle ude – nationale hjemme” i: Berlingske Tidende 18/12-2009
 • “Kulturens svøbe?, ja tak” i: Weekendavisen 31/12-2009
 • “Ak, Sverige…” i: Jyllands-Posten 4/2-2010
 • “Assimilation er vejen frem” i: Jyllands-Posten 19/4-2010
 • “Sammenhæng skabes i civilsamfundet” i: Berlingske Tidende 22/4-2010
 • “Velstand med højtillidskulturer” i: Jyllands-Posten 28/6-2010
 • “Domstolene skader folkestyret” i: Berlingske Tidende 3/9-2010
 • “Til seminar med islamister” i: Jyllands-Posten 9/11-2010
 • “Det borgerlige momentum” i: Berlingske Tidende 1/12-2010
 • “Flere initiativer som kulturkanonen, tak!” i: Berlingske 4/2-2011
 • “Feberhed revolutionsromantik” i: Berlingske 4/3-2011
 • “Revolutionsromantikken har ramt os alle” i: Politiken 19/3-2011
 • “Det fortrængtes genkomst i Folkehjemmet” i: Berlingske 1/4-2011
 • “Historiens genkomst” i: Berlingske 6/5-2011
 • “Blandt høstfolk og ridefogeder” i: Berlingske 3/6-2011
 • “Konservativt syn på islam” i: Berlingske 1/7-2011
 • “Tid til status og opsamling” i: Berlingske 29/7-2011
 • “Findes der en kinesisk drøm?” i: Berlingske 26/8-2011
 • “Sådan bliver De Konservative konservative” i: Berlingske 30/9-2011
 • “Det grundlæggende problem med EU” i: Berlingske 28/10-2011
 • “Værdipolitik er regeringens vandmærke” i: Berlingske 25/11-2011
 • “Nøgletal om ikke-vestlig indvandring” i: Berlingske 23/12-2011
 • “Regeringen kalder på en fornyet værdikamp” i: Berlingske 20/1-2012
 • “Fra Irak til Syrien: Realisme udbedes” i: Berlingske 17/2-2012
 • “Etnisk udrensning i den arabiske verden” i: Berlingske 16/3-2012
 • “Vold og kriminalitet blandt udlændinge” i: Berlingske 20/4-2012
 • “Liberal Alliance: Åbne grænser og åbne kasser” i: Berlingske 18/5-2012
 • “Kineserne ønsker ikke demokrati” i: Berlingske 15/6-2012
 • “Putins Rusland kan blive det gamle Rusland” i: Berlingske 13/7-2012
 • “Vesten g(l)emte reserver” i : Berlingske 10/8-2012
 • “De Radikales reformvanvid” i: Berlingske 7/9-2012
 • “Straffen er en kompliment til forbryderen” (interview med Rüdiger Safranski) i: Weekendavisen 7/9-2012
 • “En tur i ghettoen” i: Berlingske 5/10-2012
 • “Det kulturradikale Danmark” i: Berlingske 2/11-2012
 • “Et juletræ, dansk kultur – og demokrati” i: Berlingske 30/11-2012
 • “Den nye kommunisme” (interview med Alberto Toscano) i: Weekendavisen 7/12-2012
 • “Historien slutter aldrig” (interview med Robert W. Merry) i: Weekendavisen 28/12-2012
 • “Frihed i Danmark anno 2012″ i: Berlingske 29/12-2012
 • “Homogene nationalstater skaber fred” i: Berlingske 25/1-2013
 • “Civilcourage” i: Berlingske 22/2-2013
 • “Irak er Vestens traume” i: Berlingske 22/3-2013
 • “Stille! de kunne jo finde på at gøre oprør” i: Berlingske 19/4-2013
 • “Ingen vej uden om krig og konflikt. Interview med Michael Ledeen” i: Ræson 2/5-2013
 • “Den skandaløse udlændingelov af 1983″: i Berlingske 17/5-2013
 • ”Efter det menneskelige. Interview med Kasper Lippert-Rasmussen i: Berlingskes blog Kulturkamp 21/5-2013
 • “Økologi og naturbevaring er en konservativ mærkesag. Interview med Roger Scruton” i: Kristeligt Dagblad 23/5-2013
 • Anmeldelse af Frederik Stjernfelt og Jens-Martin Eriksen: De Anstændige i: Berlingske 7/6-2013
 • Anmeldelse af Nils Gunder Hansen: Tidsånder i: Berlingske 7/6-2013
 • ”Statsborgerskab er ikke en rettighed” i: Berlingske 16/6-2013
 • Anmeldelse af Tor Nørretranders: Vær nær i: Berlingske 18/6-2013
 • ”Tanker om Aftenlandet. Interview med Walter Laqueur i: Berlingske blog Kulturkamp 27/6-2013
 • Anmeldelse af Børge Kristiansen: Thomas Mann – Digtning og tankeverden i: Berlingske 5/7-2013
 • ”Muslimer og islamister” i: Berlingske 5/7-2013
 • ”Der er behov for et nyt konservativt parti” i: Berlingske 9/8-2013
 • Anmeldelse af Martin Andersen Nexø: Samlede fortællinger i: Berlingske 10/8-2013
 • “Akkaris historie” (sammen med Mads Holger) i: Berlingske 24/8-2013
 • Anmeldelse af Rune Engelbreth Larsen (red., m.fl.): Hate speech i: Berlingske 25/8-2013
 • “Vestens svage dømmekraft” i: Berlingske 30/8-2013
 • “Kultursammenstød på indisk” i: Berlingske 4/10-2013
 • Anmeldelse af Mehdi Mozaffari: Islamisme. En orientalsk totalitarisme i: Berlingske 8/10-2013
 • Anmeldelse af Hans Magnus Enzensberger: Det tandløse monster i Bruxelles i: Berlingske 14/10-2013.
 • ”Kultur og integration” i: Berlingske 1/11-2013
 • ”Vold og kriminalitet blandt udlændinge” i: Berlingske 29/11-2013
 • Anmeldelse af Alexis de Tocqueville: Demokrati i Amerika i: Berlingske 7/12-2013
 • Anmeldelse af Rune Engelbreth Larsen: Ledighed og ledighad i: Berlingske 14/12-2013
 • Anmeldelser af Nils Gunder Hansen og Rasmus Mariager (red.): Der truer os i tiden i: Berlingske 25/12-2013
 • ”Kristendommen minder os om, at vi er ånd” i: Berlingske 27/12-2013
 • Anmeldelse af Ernst Jünger: Strålinger i: Berlingske 18/1-2014
 • ”Derfor går Europas EU-skeptiske partier frem” i: Berlingske 24/1-2014
 • Anmeldelse af Mikkel Bolt: Krise til opstand i: Berlingske 17/2-2014
 • ”Omskæringsdilemmaet” i: Berlingske 21/2-2014
 • ”Hvad vil det sige at være dansk?” i: Berlingske 21/3-2014
 • ”Nej tak til EU og den sociale union” i: Berlingske 18/4-2014
 • Anmeldelse af Kai Sørlander: Fornuftens skæbne i: Berlingske 20/4-2014
 • Anmeldelse af Jørn-Henrik Petersen: Pligt & ret, ret & pligt i: Berlingske 22/4-2014