Anbefalinger som foredragsholder

Jeg har siden 2000 holdt hundredvis af foredrag på højskoler, i sognegårde, på gymnasier, i stat og kommune, i foreninger og mange andre steder.

Anbefalinger som foredragsholder

“Kasper Støvring er skarp og går til kernen. Og så har han en enestående evne til at fastholde publikums opmærksomhed og gøre tilhørerne optaget af det, han taler om.”

– Sørine Gotfredsen, sognepræst ved Jesuskirken i Valby

”Kasper Støvring er en pokkers god formidler, ikke blot i kraft af sin indsigt, men også fordi – og måske navnlig derfor – at han brænder for sit stof og har en kongenial forståelse af det.”

– Adam Holm, studievært

”Forfatter, debattør og universitetsmand Kasper Støvring har flere gange holdt foredrag på Rønshoved Højskole ved Flensborg Fjord. Støvrings foredrag er indsigtsfulde og dybe, men samtidig motiverende for vores elever og kursister. Støvring magter således at forene et kompliceret stof med en let tilgængelighed. Det er der meget få, der evner på en så flot og indlevende måde som Kasper Støvring. Når man læser Støvring, så møder vi samme udtryksmåde, som kommer til syne ved hans foredrag, nemlig enkelthed, dybde og engagement. Vi kan derfor glæde os over, at vi i Danmark har fået en ny generation af akademikere, som kan formidle kompliceret stof til forståeligt dansk, uden at det går ud over indholdet.”

– Thue Kjærhus, højskoleforstander ved Rønshoved Højskole

”Sorø sogn har gjort brug af Kasper Støvring både i forbindelse med sogneeftermiddage og på sommerhøjskolen. Både arrangørerne og deltagerne har hver gang været meget tilfredse. Kasper Støvring besidder et stort formidlingstalent og er fortræffelig til at ”læse” en forsamling, så han altid er i øjenhøjde med publikum. På den baggrund kan jeg derfor kun give Kasper Støvring de bedste anbefalinger.”

– Kristian Østergaard, sognepræst i Sorø Klosterkirke

”Vi var en arbejdsmiljøgruppe i Egedal Kommune, som lyttede til Kasper Støvrings foredrag om social kapital i praksis. Arrangementet, der fandt sted på Egedal Rådhus, var meget vellykket. Kasper Støvring talte klart og inspirerende om gevinsterne ved social kapital og gav gode råd til, hvordan man kan arbejde med social kapital i en organisation. Jeg giver hermed Kasper Støvring mine bedste anbefalinger.”

– Anders Frøkjær Mørch, arbejdsmiljørepræsentant ved Egedal Kommune

”Som medlem af en lærergruppe, der arbejder med at få gymnasieeleverne til at læse mere, inviterede jeg Kasper Støvring til at holde et oplæg om det gode ved at læse trykte bøger. Støvring fortalte med stor viden og engagement om det underholdende ved at læse, og om hvordan man kan styrke sin indlæring og koncentrationsevne. Og om meget andet. Jeg giver de bedste anbefalinger!”

– Brian Saugberg, lektor ved Mariagerfjord Gymnasium

”Kasper Støvring praktiserer klar og tydeligt tale og både i indhold og form. Støvring formår altid at holde tilhørerne fanget og der er altid gods i det, han har at sige. Og så formår Støvring altid på fornem vis at forene det humanistiske med et varmt samfundsengagement.”

– Henrik Gade Jensen, sognepræst i Dannemare Sogn

”Som underviser på universitetsniveau er Kasper Støvring fremragende. Hans planlægning af undervisningen inddrager didaktiske overvejelser, og stoffet arrangeres relevant til den valgte undervisningsform, hvad enten den er forelæsning, øvelse eller gruppearbejde. Selve undervisningen er funderet på en stor kommunikativ kontakt med de studerende jævnsides med anvendelsen af såvel power points og tavle.”

– Professor Bo Hakon Jørgensen og gymnasielektor Peter A.P. Wetche