Bogen Fragmenter fra malstrømmen

Fremhævet

Fragmenter fra malstrømmen kan bestilles her.

Fragmenter fra malstrømmen er en kalejdoskopisk kulturkritik, der handler om vold og terror, om mediernes virtuelle verden, men også om tro og kunst, blomster og fugle.

I fragmentets korte og billedrige form kommer spændingen mellem tidens kaos og en tidløs orden til udtryk.

Bogen er ikke et færdigt argument, men snarere et åbent spor, man kan følge gennem prosadigte, refleksioner og allegoriske fortællinger. Ledemotiver er hvirvlen og vandet med dets bibetydning af skabelse og tilintetgørelse.

Den fornemmelse, at vi lever i en mellemtid – hvor noget gammelt er tilbagelagt, og noget nyt skal komme – ledsages af følelser som sorg og rædsel, forbløffelse og glæde.

Denne bog vil gøre læseren mere voksen – Mikael Jalving, Fønix

smuk, indfølt og uhyre original – Bent Meier Sørensen, Berlingske

Man kommer vidt omkring – og flyver højt – i Kasper Støvrings lille, men meget tætte og anbefalelsesværdige bog – Anne-Marie Vestergaard, Critique

tankevækkende … besnærende og appetitvækkende – Henrik Jensen, Kristeligt Dagblad

en kaotisk og smuk nedfart – Jonas Hoeck, POV International

en imponerende bog – lektørudtalelse

med Støvrings enorme belæsthed og sans for æstetik og mystik er genren som skabt til ham – Rasmus Ulstrup Larsen, Kontrast

fortjener at indtages som god vin – Jesper Bacher, Tidehverv

Bogen Dansk natur – Fortællinger om vejr og sind

Fremhævet

Dansk natur – Fortællinger om vejr og sind kan nu bestilles på dette link.

Forlaget skriver om bogen:

Kasper Støvring har med ‘Dansk Natur – fortællinger om vejr og sind’ bedrevet en række essays, der alle kredser om den danske natur og hvilken påvirkning, den har haft på det danske sindelag. Hvoraf er vi rundet, og hvorfra er vi kommet? Er det Ribes brosten, der har givet os vores hårde hud på sjælens knæ, eller er det Sjællands skove og søer, der har givet os stemme og livsmod? Sammen med vejret og landskabet er der opstået et samfund med traditioner og normer, der giver mening i sit samspil med omgivelserne. Vores samfund er ikke opstået uafhængigt af omgivelserne, men i kraft af omgivelserne, hvilket giver grund til at fastholde og forstå, hvad landskabet kan fortælle os, både om nutiden og om fortiden.

”flot og poetisk bog” – Deadline, DR

”en ærligt funderende bog, som tager genrebegrebet essay alvorligt” – Henrik Jensen, Kristeligt Dagblad

”rammer dybt med sine stærke og personlige naturskildringer, der er skrevet i et rigt, poetisk og sanseligt sprog” – lektørudtalelse

”skrevet af en observatør, der tør gå ind i naturen, tro sine egne øjne” – Mikael Jalving, Jyllands-Posten

“I litteraten og publicisten Kasper Støvring har vi en sådan konservativ, der ikke bare vil redde »kulturarven«, men også »naturarven«. – Peter Tudvad, Weekendavisen

“Bogen er flot illustreret med tegninger af Simon Bang. Litterært befinder den sig i samme univers som St. St. Blicher, Jeppe Aakjær og Martin A. Hansen.” – Søren Olsen, Dagbladene

Bogen Gensyn med fremtiden – et essay om den nye verdensorden

Fremhævet

Da Berlinmuren faldt troede næsten alle, at verden ville blive friere og fredeligere. Handel ville føre mennesker sammen, og grænser ville blive nedlagt. Men sådan er det ikke gået.

Vi lever i dag i en ny verdensorden. Det liberale demokrati har mistet sin appel, Vesten har mistet magt, og andre civilisationer har vokset sig stærkere. Det gælder bl.a. i Kina, Rusland og den muslimske verden. Disse civilisationer følger med rette deres helt egen kulturelle kurs. Autoritet, hierarki og kollektivisme er her de bærende værdier.

Også i Vesten er der sket markante opbrud med Brexit, Trump og højrepopulisme. Disse opbrud kan dog vise sig at være en vej ud af Vestens krise.

Hvordan bør vi forstå fremmede kulturer? Hvordan styrkes Vesten? Og hvordan undgår vi en global verdenskrig? I Gensyn med fremtiden giver jeg mine bud.

Køb bogen hos forlaget Munch & Lorenzen.

Bestil et foredrag om bogen på ks [snabel-a] kulturkritik.dk.

“original, udfordrende og vigtig bog” – Uffe Østergaard, professor emeritus

“den er god, virkelig god! Altså virkelig god!” – Søren Hviid Pedersen, ph.d. og højskolelærer ved Rønshoved

“vigtig udgivelse” – Flemming Ytzen, udenrigsskribent ved Politiken

“indholdsmættet og stilsikker” – Mikael Jalving, kommentator ved Jyllands-Posten

“velskrevet og let læst” – Martin Ågerup, direktør i Cepos

“kan anbefales til alle, uafhængigt af politisk ståsted” – Jonas M. Hoeck, skribent ved POV International

”interessant og tankevækkende læsning” – Marcus Rubin, redaktør ved Politiken

“er vores rettighedsdyrkelse i virkeligheden forklædt narcissisme, intolerance og hykleri?” – Johanne Dahlgaard, anmelder i Weekendavisen

 

Bogen Mytisk modernisme

Fremhævet

mytisk-modernisme-bogMin bog Mytisk modernisme kan bestilles hos Eksistensen:

Myte og modernisme var i midten af det tyvende århundrede et særligt tema i litteraturen. Her gendigtes de overleverede myter, f.eks. Faustmyten og syndefaldsmyten, og flere af forfatterne forholder sig til den kristne traditions mytiske temaer som dåben, påsken og apokalypsen. Det er tilværelsens store temaer, der kommer til udtryk i deres værker: Etik og eksistens, skyld og død, skabelse og tilintetgørelse. I bogen analyseres værker af bl.a. Ole Sarvig, Villy Sørensen og Morten Nielsen, men også længere tilbage til Kingo og Grundtvig. Der inddrages også europæiske forfattere gennem læsninger af T.S. Eliot, Thomas Mann og Ernst Jünger.

Kontakt mig for et foredrag om bogen på ks {snabel-a] kulturkritik.dk

Hør min samtale om bogen i Danmarks Radios fagbogsprogram “Fede fagbøger”

Skrevet om Mytisk modernisme:

”Til overflod er bogen særdeles velskrevet” – Adam Holm, studievært på Danmarks Radio

“Tankevækkende og udfordrende synspunkter […] Stof til både litterære og værdipolitiske diskussioner” – Jørgen Johansen, anmelder på Berlingske

”Overordnet tilbyder Mytisk Modernisme en læseteknik, der gør kunsten, litteraturen og kristendommen i stand til at forløse mange af de problemer, mennesket i dag lader selvhjælpslitteraturen bearbejde.” – Jonas M. Hoeck, skribent på Modspor.dk

“stoffet må i den grad siges at have eksistentiel og politisk appel til vor forvirrede og elastiske tid” – Mikael Jalving, kommentator ved Jyllands-Posten

”Støvring [er] med Mytisk modernisme en fremragende formidler af en konservativ-traditionel livsverden” – Rasmus Pedersen, anmelder på Critique.dk

”spændende bog om livets grundvilkår” – Kristian Østergaard, sognepræst ved Sorø Klosterkirke

 

Bogen Danmark under angreb

Fremhævet

 

Danmark under angreb

Sammen med historikeren Mikael Jalving har jeg udgivet bogen Danmark under angreb – kulturkritiske udvekslinger.

I bogen taler vi om, hvor vi kom fra som privatpersoner og som samfund, hvor vi står nu, og hvor vi er på vej hen. Vi udveksler vores uforbeholdne meninger om alt lige fra samfundsforhold til historie og litteratur. Læs om:

Konservatisme og liberalisme, sammenhængskraft, indvandring, hastighedskultur, gåture og cykling, de nye teknologier, EU, den nye verdensorden, naturfølelse, storby og udkant, folk og elite og meget, meget mere.

Bestil bogen hos Saxo.

Vi kommer gerne ud for at holde foredrag om bogen og dens mange emner.

 

“bør læses af alle med interesse i de danske politiske skillelinjer” – Peter Nedergaard, professor ved Københavns Universitet

“skarp og uforfærdet” – Sørine Gotfredsen, præst og debattør

 

 

Bogen Fortællingen om fredens Europa

Jeg har udgivet en bog om EU, der kan bestilles her.

Billede-til-blog-eubog

Mens Europa tynges af kriser, skrider integrationen af Den Europæiske Union frem. EU er drevet af en føderalisme, der leder mod opløsningen af de europæiske nationalstater i takt med skabelsen af den stadig snævrere union. EU er blevet et ideologisk projekt, der rækker langt ud over tankerne om et europæisk fællesmarked og fredelig sameksistens. Bag bevægelsen ligger en fortælling, der hævder EU som det eneste værn mod en destruktiv nationalisme og som eneste garanti for fred i Europa.

Kasper Støvring tager fortællingen om fredens Europa under behandling og advarer mod de europæiske eliters ideologiske utopisme. Ifølge Støvring sikrer nationalstaterne en høj grad af indre sammenhængskraft og danner fundamentet for den europæiske orden. Det er nationerne og ikke EU, der har sikret freden. Dermed undergraver det europæiske projekt i sin nuværende form frihed og stabilitet i Europa.

I stedet for det elitære og bureaukratiske EU foreslår Støvring et europæisk fællesskab bygget på nationerne og respekten for den nationale suverænitet.

 

Bogen Den borgerlige orden

870206753812 essays af yngre borgerlige og liberale skribenter med markante meninger og en velfunderet viden om borgerlighed og kultur. Udgangspunktet for bogen er den opfattelse, at borgerligheden traditionelt har været alt for fokuseret på praktisk arbejde med dagsaktuelle problemer, som hyppigt har haft et økonomisk perspektiv. Der har manglet en dybere refleksion over det kulturelle grundlag for overhovedet at have en borgerlig orden baseret på frihed, tillid og velstand. Bogens bidrag er således ikke decideret politiske. Tværtimod udtrykker skribenterne hyppigt synspunkter, der af og til har vanskeligt ved at vinde gehør hos borgerlige partier. Bogens bidragydere skriver om så forskellige emner som religion, marked, sammenhængskraft, retssamfund, velfærd, multikulturalisme og den borgerlige menneskeopfattelse.

Redigeret sammen med Morten Ebbe Juul Nielsen.

Bogen Blivende værdier

bvKonservatisme betyder at bevare, ikke mindst historie, nation og traditioner. I dette provokerende bidrag til den aktuelle kulturkamp spørges der, om der i dag er et misforhold mellem klassisk konservativ tænkning og et liberalistisk konservativt parti, alt imens en bagstræberisk konservatisme vinder frem på de politiske yderfløje. I stedet taler Kasper Støvring, med afsæt i store konservative tænkere og international debat, for en værdibaseret konservatisme. Et samfunds- og kultursyn hinsides socialisme og liberalisme, med kulturkritisk og menneskeligt udgangspunkt og med fællesskabet i centrum.

Bogen Det etiske kunstværk

dekKasper Støvring argumenterer for, at Villy Sørensen i virkeligheden var kulturkonservativ snarere end kulturradikal, som han ellers traditionelt er blevet betragtet som. Støvring mener, at Sørensens værk Digtere og dæmoner fra 1959 rummer nøglen til denne nye forståelse og revurdering af forfatterskabet.

Bogen gennemgår minutiøst alle Villy Sørensens væsentligste essays om kunst og litteratur.

Bogen Villy Sørensen og kulturkonservatismen

vsbog2Ethvert forfatterskab skal læses på en ny måde, hvis det skal have noget at sige en ny tids læsere og bevare sin kanoniske status. Således også Villy Sørensens forfatterskab.

Villy Sørensen og kulturkonservatismen er en ny aktualiserende læsning af Villy Sørensens forfatterskab. I bogen undersøger Kasper Støvring de kulturkonservative inspirationer i forfatterskabet og perspektiverer dem ved at se det i sammenhæng med den moderne tradition for konservativ kulturkritik. Ambitionen er at trække forfatterskabet ud af den kulturradikale sammenhæng og derved levere en ny, original vinkel på forfatterskabet, der kan samles i begrebet kulturkonservatisme.

Hos Sørensen findes mange indsigter, der er relevante i dag. Sørensen kritiserer f.eks. de herskende ideologier, især socialismen og liberalismen og deres blinde tro på fremskridtet; her findes nødvendige bidrag til diskussionen om samfundets naturlige værdigrundlag, hvor miljøforurening og klimaopvarmning truer, og her findes en spændingsfyldt og mangesidig analyse af menneskets potentiale og et mere realistisk begreb om humanisme, som er relevant i dag, hvor begrebet er blevet reduceret til et moraliserende plusord; her findes højst aktuelle overvejelser over, dels hvor hurtigt samfundet skal udvikle sig i en stadig mere foranderlig verden, dels hvordan staten kan tillade sig at behandle mennesket, og dels hvorfor man skal være skeptisk over for den moderne teknologi på et tidspunkt, hvor mange stadig begejstres over den fagre nye verden.