Litteraturanalyser

Litteraturanalyser af Kasper Støvring

www.kulturkritik.dk

(Husk at lave korrekte henvisninger, når du anvender mine analyser)

Digte

Analyse af Kingos salme ”Far, Verden, far vel” og Grundtvigs ”De Levendes Land

Analyse af Grundtvigs ”Langt højere bjerge”

Analyse af Morten Nielsens digt ”Døden

Om Yahya Hassans første digtsamling

Analyse af Sarvigs digt ”Drømmekærne

Om Søren Ulrik Thomsens digt ”Afsked” og ”Parken og Staden” af Sophus Claussen

Analyse af Sarvigs ”Frostsalme for to eller tre”

Om Malinovskis digt ”Myggesang

Analyse af digtet ”Paaske” af Ole Wivel

Noveller

Analyse af Villy Sørensens ”Det ukendte træ”

Om Martin A. Hansens novelle ”Agerhønen

Essays

Stilistisk analyse af essayet ”Parcelhuskvarter på højkant” af Søren Ulrik Thomsen

Stilistisk analyse af Tom Kristensens essay ”Katedralen