Modtagelsen af min bog Mytisk modernisme

 

”Rummer en eminent indføring i konservativ æstetik, etik og kulturforståelse med afsæt i forskellige forfatterskaber og litterære strømninger. […] Til overflod er bogen særdeles velskrevet og tør stå ved at ikke alting kan eller bør skæres ud i pap. Man skal tænke med – og imod – for at begribe indholdet. Som sådan lærer man både sig selv og ’fjenden’ bedre at kende.”

– Adam Holm, Fede fagbøger, DR P1

 

”Igennem en årrække har Kasper Støvring skrevet om litteraturen omkring midten af det 20. århundrede og om forholdet mellem myte og modernisme, og et af hans gennemgående temaer er opgøret med fremskridtstroen eller fremskridtsoptimismen, sådan som opgøret er kommet til udtryk i en række tidstypiske forfatterskaber. Fra T. S. Eliot og Thomas Mann til Ole Wivel, Ole Sarvig og Thorkild Bjørnvig. [Der er] både tankevækkende og udfordrende synspunkter at finde i mange af Kasper Støvrings læsninger. Stof til både litterære og værdipolitiske diskussioner er der helt sikkert i bogen.”

– Jørgen Johansen, Berlingske

 

”Støvring tager udgangspunkt i de før-moderne værdiers sammenbrud som en negativ erfaring, der får det moderne menneske til at føle sig desorienteret i en udspaltet og sekulariseret verden, der stiller store krav om selvstændighed til individet. Målet med genindførelsen af de almengyldige myter er derfor at skabe et nyt åndeligt rum for emner som etik, døden og indre splittelse. Støvrings bogs humanistiske potentiale ligger derved i, at den lader litteraturen fortolke eksistentielle problemer som ensomhed, angst, depression og søgen efter åndelig mening. Mytisk Modernisme tilbyder nemlig det moderne menneske muligheden for at forstå de koder, den mytiske litteratur gør brug af, og derved opnå en almen erkendelse […] Overordnet tilbyder Mytisk Modernisme en læseteknik, der gør kunsten, litteraturen og kristendommen i stand til at forløse mange af de problemer, mennesket i dag lader selvhjælpslitteraturen bearbejde.”

– Jonas M. Hoeck, Modspor.dk (læs hele omtalen her)

 

“Opsummerende kan man sige, at Støvring med Mytisk modernisme er en fremragende formidler af en konservativ-traditionel livsverden, og at han bruger litteraturen til at skrive denne livsverden frem – snarere end at tage udgangspunkt i værkerne og bedrive egentlig litteraturanalyse. I glimt kunne værket have stået stærkere ved en smule mere kølig og stringent analyse, en smule Settembrini tilsat et naphtask værk.”

– Rasmus Pedersen, Aarsskriftet-critique.dk

 

”[Støvring] udsender spændende bog om livets grundvilkår […] Til sit omfangsrige forfatterskab har han netop føjet et nyt værk, der i boghandlen fås under titlen “Mytisk modernisme”. Der er tale om en række tankevækkende og spændende analyser af dansk og udenlandsk litteratur. Et navn står helt centralt – nemlig Villy Sørensen. Forfatteren og filosoffen Villy Sørensen (1929- 2001) har Støvring skrevet adskillige bøger om. Hvori består Sørensens særlighed ifølge Støvring? Svar: “Sørensen viser en større åbenhed og sans for det religiøse kompleks end mange af sine samtidige, og når Sørensen har en stærk bevidsthed om historien og traditionen, skyldes det, at kulturarven kan relativere nutids-fikseringen; den rummer indsigter, som en samtid, der er stakåndet fokuseret på nuet, overser eller fejlagtigt mener at have lagt bag sig i det historiske fremskridt”. Og så viser Støvring, hvordan der hos Villy Sørensen både er tragedie og humor. Kortene er blandede, som de ofte er i virkeligheden.”

– Kristian Østergaard, Sorø Avis