Foredrag om autoriteten, der vendte tilbage

Tegning af Søren Mosdal

Tegning af Søren Mosdal

Vi har frigjort os fra de gamle autoriteter. Men vi har brug for den rigtige autoritet – i skolen, i samfundet og i hjemmet.

I de sidste mange år har vi hyldet frigørelsen – fra såkaldt snærende bånd, den gamle “autoritære” pligtkultur. Men autoritet er aldrig noget, der forsvinder. Den flytter sig bare, og i dag synes vi at lide under dette frisættelsesevangelium: Den nye autoritet påbyder overskridelse, og det udmatter os og gør os ængstelige og urolige.

Er vi i dag begyndt at se et opgør med dogmerne om frigørelse? I f.eks. skolen efterspørges der i stigende grad lærerautoritet, for med den gode autoritet kommer bedre indlæring og paradoksalt nok også mere ansvarlighed.

Læs min klumme om 68’er-oprøret og Sørine Gotfredsens indlæg på baggrund af mit foredrag.