Foredrag om kærligheden til stedet

I globaliseringens tidsalder føler mange sig ensomme og rodløse. De mangler et sted, hvor de hører hjemme.

Steder er dér, hvor vi knytter bånd og får vigtige erfaringer – som lokalsamfund, hjem, skoler, kirker, forsamlingshuse, arbejdspladser og idrætshaller, altså afgrænsede steder, hvorom vi kan sige: ”De er vores”.

Vi kan ikke bo globalt, kun lokalt. Derfor må vi drage en tryllekreds omkring det sted, vi er forankret. For kun det, der falder inden for denne tryllekreds, bliver i autentisk forstand virkeligt for os; først da fortæller stedet en historie, der kan knyttes til vores erindringer og dermed få noget at gøre med den person, vi dybest set er. Men at blive fortrolig med det sted, man bor, indebærer en intimitet, der tager lang tid at udvikle. Og den vil næppe vokse frem, hvis man flytter meget rundt, konstant er på farten eller lever i en virtuel verden.

Læs min klumme om stedforankring her.

Foredraget Bøger læger alle sår

Den trykte bog er noget nær verdens bedste opfindelse. Men den er trængt i dag blandt især yngre og elever på skoler og gymnasier.

At læse en bog kan være en stor fornøjelse i sig selv, og så er det almendannende: Man bliver klogere på sig selv og møder ukendte verdener. Der er også en stor sidegevinst ved læsning af især papirbøger: Træning af koncentrationsevnen. Talrige forskere har fastslået, at man opnår en langt større grad af fordybelse, når man læser på papir frem for på skærm. Man bruger mere tid på at læse en bog på papir, og læsningen er grundigere, bl.a. fordi man ikke forstyrres af de sociale medier.

Foredraget giver forslag til, hvordan man kommer i gang med at læse i hjemmet og på skoler og gymnasier.

Læs min klumme om bøger og læsning her.

Foredrag om den bedste danske roman nogensinde!

kongensfald

Danskerne har med rette kåret Johannes V. Jensens roman Kongens fald til den bedste danske roman. Dette mesterværk er på alle måder vildt, voldsomt, smukt og storladent!

”Kongens fald” blev i 1999 kåret af danskerne som den bedste roman nogensinde. Og det er der også rigtig god grund til. Johannes V. Jensens fortælling har episk format og er skrevet i et meget dristigt sprog med utallige overraskende formuleringer, billeder og iagttagelser. Ikke mindst har motiverne og temaerne i romanen eksistentielt bud til alle mennesker på tværs af tiderne.

Foredraget vil belyse centrale afsnit af bogen, og der vil blive læst højt af udvalgte passager fra romanen.

Læs mit essay i Kristeligt Dagblad. Her er et uddrag:

“Jeg må have læst den roman mindst ti gange og hørt den lige så mange gange som lydbog. Når jeg ikke kan sove om natten, sætter jeg den på og svæver hen i de skønneste billeder, der nogensinde er formuleret i det danske sprog. Så falder jeg i søvn og drømmer om solopgange, frodige agre, skinnende skyer, grøderegn, kløvermarker, blikstille hav, føl og fimrende hundehvalpe, kærlighed, glemsel og lyse nætter – som det hedder i romanens berømte Grotte-kapitel […]

Jeg bliver aldrig træt af at læse Kongens fald, for den virker lige frisk, lige overrumplende og lige voldsom hver gang. Hver eneste side, ja, næsten hver eneste sætning rummer frapperende udsagn. Kongens fald er blevet kaldt den besynderligste blanding af epik og lyrik i dansk litteratur. Hele værket er lyrisk fortættet som ét stort prosadigt. Jensen må utvivlsomt være den af vores forfattere, der har det største ordforråd og den mest udviklede billeddannende fantasi.”

Bogen Gensyn med fremtiden – et essay om den nye verdensorden

Fremhævet

Da Berlinmuren faldt troede næsten alle, at verden ville blive friere og fredeligere. Handel ville føre mennesker sammen, og grænser ville blive nedlagt. Men sådan er det ikke gået.

Vi lever i dag i en ny verdensorden. Det liberale demokrati har mistet sin appel, Vesten har mistet magt, og andre civilisationer har vokset sig stærkere. Det gælder bl.a. i Kina, Rusland og den muslimske verden. Disse civilisationer følger med rette deres helt egen kulturelle kurs. Autoritet, hierarki og kollektivisme er her de bærende værdier.

Også i Vesten er der sket markante opbrud med Brexit, Trump og højrepopulisme. Disse opbrud kan dog vise sig at være en vej ud af Vestens krise.

Hvordan bør vi forstå fremmede kulturer? Hvordan styrkes Vesten? Og hvordan undgår vi en global verdenskrig? I Gensyn med fremtiden giver jeg mine bud.

Køb bogen hos forlaget Munch & Lorenzen.

Bestil et foredrag om bogen på ks [snabel-a] kulturkritik.dk.

“original, udfordrende og vigtig bog” – Uffe Østergaard, professor emeritus

“den er god, virkelig god! Altså virkelig god!” – Søren Hviid Pedersen, ph.d. og højskolelærer ved Rønshoved

“vigtig udgivelse” – Flemming Ytzen, udenrigsskribent ved Politiken

“indholdsmættet og stilsikker” – Mikael Jalving, kommentator ved Jyllands-Posten

“velskrevet og let læst” – Martin Ågerup, direktør i Cepos

“kan anbefales til alle, uafhængigt af politisk ståsted” – Jonas M. Hoeck, skribent ved POV International

”interessant og tankevækkende læsning” – Marcus Rubin, redaktør ved Politiken

“er vores rettighedsdyrkelse i virkeligheden forklædt narcissisme, intolerance og hykleri?” – Johanne Dahlgaard, anmelder i Weekendavisen

 

Foredrag om etik og eksistens i litteraturen

mytisk-modernisme-bogDet er tilværelsens store temaer, der kommer til udtryk i vores bedste litteratur: Etik og eksistens, kærlighed, skyld og død, skabelse og tilintetgørelse.

Foredraget baserer sig på min bog Mytisk modernisme, der handler om litteraturen omkring midten af det tyvende århundrede. Her gendigtes de overleverede myter, f.eks. Faustmyten og syndefaldsmyten, og flere af forfatterne forholder sig til den kristne traditions mytiske temaer som dåben, påsken og apokalypsen.

Jeg fortæller om værker af bl.a. Martin A. Hansen, Ole Sarvig, Villy Sørensen og Morten Nielsen, men også tilbage til Grundtvig og Kingo. Jeg inddrager desuden europæiske forfattere som T.S. Eliot og Thomas Mann.

Kontakt mig på ks [snabel a] kulturkritik.dk

Foredrag om vejr og vind i det danske sind – Den danske naturkanon

Solnedgang ved Sorø SøNaturen har i høj grad formet os til dem, vi er. Det ser vi bl.a. i vores litteratur, sange, billedkunst og musik.

Der er lavet kulturkanoner og værdikanoner, der samler vigtige ting om danskerne. Men der mangler en kanon med det, der måske betyder allermest for danskerne, nemlig en naturkanon.

“Den danske naturkanon” er et foredrag om naturen og vejret i Danmark. Det handler om alt det, der har været med til at forme det danske sind. Fra den mørke vinter, der stimulerer tålmodighed, til de lyse nætter, der kalder den berømte danske sammenhængskraft frem. Det er et foredrag om blæsten, tågen, søerne, bøgeskovene, sneen, havet, regnen, mørket, lyset og det flade land. Fra det skønne til det gådefulde, fra det sublime til det uhyggelige.

Foredraget bygger på min bog Dansk natur – fortællinger om vejr og sind.

 

Foredrag om autoriteten, der vendte tilbage

Tegning af Søren Mosdal

Tegning af Søren Mosdal

Vi har frigjort os fra de gamle autoriteter. Men vi har brug for den rigtige autoritet – i skolen, i samfundet og i hjemmet.

I de sidste mange år har vi hyldet frigørelsen – fra såkaldt snærende bånd, den gamle “autoritære” pligtkultur. Men autoritet er aldrig noget, der forsvinder. Den flytter sig bare, og i dag synes vi at lide under dette frisættelsesevangelium: Den nye autoritet påbyder overskridelse, og det udmatter os og gør os ængstelige og urolige.

Er vi i dag begyndt at se et opgør med dogmerne om frigørelse? I f.eks. skolen efterspørges der i stigende grad lærerautoritet, for med den gode autoritet kommer bedre indlæring og paradoksalt nok også mere ansvarlighed.

Læs min klumme om 68’er-oprøret og Sørine Gotfredsens indlæg på baggrund af mit foredrag.

 

 

Foredraget Sådan anvender man social kapital på arbejdspladsen, i skoler og foreninger

Social kapital skaber tilfredse ansatte og høj produktivitet. Og så er det ikke engang forbundet med større omkostninger.

Social kapital skaber et velfungerende samfund, lykkelige mennesker og økonomiske gevinster. Hvis man arbejder med social kapital på bl.a. arbejdspladser, kan man fremme produktivitet, trivsel og evnen til at samarbejde. Resultatet kan aflæses i et mindre sygefravær og mindre medarbejderomsætning. Flere bliver på arbejdspladsen, når tilfredsheden, loyaliteten og følelsen af medejerskab styrkes.

Foredraget viser, hvordan social kapital kan anvendes, så der skabes brobygning mellem mennesker, grupper og afdelinger.

Kontakt mig på ks [snabel-a] kulturkritik.dk

 

Foredrag om Danmarksbilleder i poesi og prosa

Skønhed, natur og folkelighed – fra Grundtvig til Kim Larsen

Det nationale og folkelige diskuteres ivrigt i dag. Hyppigt fremstilles det nationale som noget aggressivt og politisk. Men det er helt forkert, hvis vi ser på de billeder af Danmark, vi kender fra nogle af de største digtere i dansk litteraturhistorie. Det gælder fra bl.a. Grundtvig, H.C. Andersen, Johannes V. Jensen, Thøger Larsen og frem til Kim Larsen. Sand nationalfølelse rummer en kærlighed til det sted, man er fortrolig med, en følelsesmæssig tilknytning, der er langt dybere end den aktuelt politiske.

Foredraget vil belyse denne nationale digtning og dens mangfoldige udtryk for både åndsliv og natur i form af smukke billeder, dunkle symboler og store fortællinger.

Foredrag om de store danske salmer

Salmernes rigdom af poesi og visdom, fra Kingo og Grundtvig til Sarvig i nyere tid.

I 1824 overvandt Grundtvig et af sine livs største kriser og skrev på den baggrund salmen ”De Levendes Land”. Salmen var et direkte svar på Kingos baroksalme ”Far Verden, far vel” fra 1681. Kingos dualisme satte et radikalt skel mellem denne verden af tomhed og forfængelighed og den hinsidige herlighed i ”Abrahams skød”. Men Grundtvig skabte et positivt modbillede: ”Mit Land, siger Livet, er Himmel og Jord, / Hvor Kiærlighed boer!”.

Næsten 150 år senere skrev den moderne digter Ole Sarvig så sit svar til Kingo og Grundtvig med sin ”Frostsalme for to eller tre”. Foredraget vil præsentere de tre salmer og vise, hvordan tre så forskellige digtere fra tre så forskellige perioder behandler det samme stof: Livet i verden her og nu og længslen efter den himmelske salighed.