Interview om Sammenhængskraft i Politiken den 22. maj 2010

INTERVIEW: Vi skal besinde os på de særlige værdier i den danske kultur, hvis vi skal bevare sammenhængskraften, mener kulturforsker Kasper Støvring . Han fremhæver protestantismen og de uskrevne regler og indrømmer, at det samtidig er dem, der gør det svært at blive integreret.

Af TORBEN SANGILD

Kasper Støvring . Du har lige skrevet en bog med titlen ‘ Sammenhængskraft’.
Hvad er det for en størrelse?
»Det er en social lim, det er den kraft, der holder sammen på borgerne i samfundet. Det handler om, at man føler, man har noget til fælles, at man kan samarbejde og føle en samhørighed, at man kan udvise loyalitet og solidaritet. Tillid hænger sammen med faktorer som tryghed, frihed og velstand. Det er også afgørende at have en kompetent statsledelse uden korruption, så borgerne kan have tillid til systemet og lovene. Og så skal der herske fred og fordragelighed«.

Og Danmark har en høj grad af sammenhængskraft?
»Ja, netop fordi de ting er til stede i vores samfund i meget høj grad. På den måde kan man tage udgangspunkt i nogle positive værdier, som allerede eksisterer. Danmark er det land i verden, der har den største grad af tillid og en meget lav grad af korruption«. Læs resten

Interview i Kristeligt Dagblad den 19. november 2012

af KIRSTINE THYE SKOVHØJ

Hvordan vil du beskrive din tro?

Mit gudsforhold er meget personligt. Jeg har selv fundet min tro ved at reflektere over og besinde mig på elementære forhold i menneskelivet som død, skabelse og meningen med livet. Jeg er rundet af en kristen protestantisme.Troen på Kristus giver mig en tryghed og sikkerhed for, at det hele nok skal gå. Kristus er død for vores skyld – han har taget vores synder på sig. Det er svært at begrebsliggøre, men jeg har en følelse af, at jeg gennem min tro overskrider mig selv. For eksempel kan jeg være fanget i en ond cirkel, og pludselig bliver den onde cirkel brudt, og jeg løftes ud på den anden side af de frustrationer, kriser eller problemer, jeg befinder mig i. Det at blive løftet ud har jeg ingen magt over. Det sker bare, og det er det, jeg vil kalde Guds nåde. På den måde kan min tro være meget nærværende. Troen minder mig om, at jeg skal se ud på verden og mærke, at der er noget, der er større end mig. Jeg er indfældet i Guds sammenhæng, og det er godt, at det forholder sig sådan.

Hvordan var forholdet til religion i dit barndomshjem?

I mit barndomshjem i Hammel i Østjylland talte vi ikke om tro. Det har nok betydet, at jeg er blufærdig omkring min kristne tro. Min mor vil jeg karakterisere som en slags kulturkristen. Min far er erklæret ateist og meldte sig ud af folkekirken. Hans mor var missionsk og tilhørte Indre Mission, så jeg tror, min far havde et ønske om at bevæge sig væk fra den tilgang. Læs mere.

 

Deltagelse i Krause på tværs 12. august 2009

– Det er gået ned ad bakke med kulturkampen.

Forfatter og debattør Kasper Støvring mener, at luften er sevet ud af kulturkampen i forhold til da Anders Fogh Rasmussen satte den i gang i 2001.

– Regeringen har været meget mere defensiv de seneste par år.Det er som om, der mangler nye ideer. Og efter et par år opstår der vel også en form for træghed, siger Kasper Støvring.

Han så gerne, at der kom mere liv i kulturkampen, som han mener i virkeligheden burde kaldes for en eksistenskamp.

– Jeg vil driste mig til at kalde det en eksistenskamp, fordi den vil ændre den eksisterende samfundsmodel.

Forfatter Kasper Støvring er den anden gæst i en række af fire Krause på tværs-programmer, der hele august sætter fokus på værdikampen.

De andre gæster er forfatterne Georg Metz, Bettina Heltberg og Rolf Bagger. Hør mere.

Interview i Kristeligt Dagblad 1. maj 2010

Af Dorte Remar

SAMMENHÆNGSKRAFT: Kulturforsker Kasper Støvring argumenterer i ny bog for, hvorfor den danske kultur er særlig værdifuld og værd at bevare

Positiv nationalfølelse. Tillid. Kulturel homogenitet. Det er tre nøglebegreber til forståelse af, hvad sammenhængskraften i det danske samfund bygger på. I hvert fald ifølge Kasper Støvring , kulturforsker, post.doc. på Syddansk Universitet og forfatter – senest til debatbogen Sammenhængskraft.

Her sætter Kasper Støvring fokus på et af tidens mest brugte ord i debatten omkring indvandring, integration, national identitet og globalisering. Han argumenterer for, at sammenhængskraft hverken er politisk, retsligt eller økonomisk funderet, men derimod betinget af vores værdier, normer og adfærdsmønstre: vores kultur.

– I Danmark findes der en positiv og udbredt nationalfølelse. Landet er kulturelt homogent. Der hersker fred og tryghed. Der findes en meget høj grad af tillid, velstand og frihed. Staten er præget af en lav grad af korruption, og danskerne er tilfredse med livet. Kort sagt: Der findes en meget stærk sammenhængskraft i Danmark, siger Kasper Støvring .

Han lagde forleden vejen forbi Kristeligt Dagblads redaktion i det indre København et par dage efter udgivelsen af sin bog, som allerede har skabt debat i medierne. Hans eget bud på den store interesse for emnet er, at det danske samfund og vores nationalkultur bliver udfordret på flere måder i dag.

– Indvandringen har skabt en slags multikulturalisme og en opsplitning af det samfund, som vi tidligere har taget for givet. En anden del af det er, at globaliseringsprocessen giver langt større bevidsthed om andre kulturer og forskel på kulturer. Globalisering fører ikke bare til harmoni, så derfor er der også en stigende bevidsthed om egen kulturel identitet som dansker og vesterlænding.

– Mennesker kommunikerer og rejser globalt. Men min pointe er, at vi jo ikke bor globalt og derfor får større sans for stedforbundethed og for forankring i særligt kultur og historie. Så sammenhængskraft bliver et særdeles varmt emne, når det, vi før tog for givet, bliver udfordret på mange måder. Men det er ikke tidligere blevet artikuleret på samme måde som i dag. Læs mere.

 

Anmelderne er uenige om Kasper Støvring

B_GER_-_ugensbog__2_435864yAF Tomas Riis Jensen Hvor skal man lede, hvis man søger en avis’ sande ansigt? Er det Tøger Seidenfadens ledere, der afspejler Politikens egentlige holdninger, og skal man gennem Thomas Larsens politiske kommentarer for at nå ind til den berlingske sjæl? Eller skal man hellere skotte til kritiksidernes anmeldelser af politiske bøger?

Det sidste – altså muligheden for at skotte – lod sig gøre i denne uge, da aviserne gav karakter til Kasper Støvrings nye debatbog ’Sammenhængskraft’, der udkom tirsdag. Med sin kobling af traditionel dansk nationalkultur og samfundets sammenhængskraft har Støvring kastet sig ud på farefulde vande.

Bogen var da også knap kommet på gaden, før de kritiske skribenter en-to-snuptag stod klar i panser og plade. Læs mere.